Excuus gemeente Delfzijl aan Voedselbank over late reactie huisvesting

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl en Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de huisvesting van de Voedselbank.

Mogelijk blijft de Voedelbank op de huidige locatie in de voormaalige gymzaal aan de Europaweg in Delfzijl. Nog deze maand vindt een vervolggesprek hierover plaats. Het vinden van een duurzaam en passend onderkomen en een goede samenwerking staan hierbij voor beide partijen voorop. Om die reden heeft de gemeente besloten om, in reactie op de opmerking van de Voedselbank dat er niet snel genoeg is gereageerd op een mail met vragen, naast gesprekken hierover ook in een brief te erkennen dat het te lang heeft geduurd voordat de vragen zijn beantwoord. De Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl heeft in maart 2017 de gemeente via een mail vragen gesteld over de huisvesting van de Voedselbank. De beantwoording van de vragen heeft te lang op zich laten wachten. De gemeente heeft de stichting laten weten dat zij inderdaad eerder een reactie hadden moeten krijgen op hun vragen. De gemeente vertrouwt erop dat met het sturen van deze brief de weg weer vrij is om samen te zoeken naar passende huisvesting voor de Voedselbank. De gemeente onderzoekt voor een toekomstbestendig gebouw diverse scenario's, waaronder ook renovatie van het huidige gebouw. Samen met het stichtingsbestuur wordt bepaald wat het meest wenselijke scenario is. Beide partijen willen gauw duidelijkheid over de huisvesting van de Voedselbank. De eerder geconstateerde gebreken aan het huidige onderkomen aan de Europaweg in Delfzijl zijn grotendeels verholpen. De Voedselbank vervult een belangrijke functie bij de armoedebestrijding. Ruim 170 gezinnen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum maken gebruik van deze voorziening.