Ouderbegeleiding drukke en dwarse kinderen

NOORD-GRONINGEN - Veel ouders krijgen tijdens de opvoeding te maken met druk en dwars gedrag van hun kind(eren) en kunnen daardoor veel opvoedstress ervaren. Om beter om te leren gaan met het gedrag van uw kind(eren) wordt door Druk & Dwars een oudertraining aangeboden.

Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes noordelijke gemeenten: Groningen, Haren, Stadskanaal, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Soms kunnen kleine veranderingen in de dagelijkse bezigheden van het gezin al tot oplossingen leiden. Hierdoor kan opvoedstress afnemen en kan ook het kind zich minder druk en dwars gaan gedragen.

De ouderbegeleiding van Druk en Dwars richt zich op ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar met milde gedragsproblematiek. De ouderbegeleiding vindt plaats in 7-wekelijkse groepsbijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is het vergroten van de vaardigheid en zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van de draagkracht van ouders, het verminderen van stress, het verbeteren van de communicatie en het verminderen van ongewenst gedrag van het kind. Daarnaast staat het delen van ervaringen centraal. Samen met een professional zal u kijken naar uw thuissituatie en worden er gedurende de groepstraining verschillende handvatten toegereikt die eenvoudig toepasbaar zijn in uw thuissituatie.

Aan de ouderbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u www.drukendwars.nl raadplegen.