DAL-gemeenten pakken inburgering van statushouders samen op

DELFZIJL - De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan samen aan de slag met de inburgering en integratie van statushouders. Hiervoor hebben de colleges een plan van aanpak vastgesteld.

Daarin geven de gemeenten aan hoe zij uitvoering geven aan de thema's huisvesting, maatschappelijke begeleiding, onderwijs, welzijn, zorg en participatie. Sinds 1 september 2016 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. De taak om statushouders te huisvesten ligt al bij gemeenten.

Statushouders zijn vluchtelingen uit oorlogsgebieden die toestemming hebben gekregen zich in Nederland te vestigen. Sinds de nieuwe wetgeving in 2013 zijn statushouders zelf verantwoordelijk voor de inburgering. In 2016 is duidelijk geworden dat deze laatste opzet niet succesvol is. Het Rijk en gemeenten hebben daarom in 2016 een akkoord gesloten. In dit akkoord is vastgelegd dat gemeenten weer de mogelijkheid krijgen zich actief bezig te houden met het inburgeren en integreren van statushouders.

Wethouder AnnaliesUsmany (Appingedam): „Inburgeren doe je niet alleen. Gemeenten zijn de aangewezen partij, om samen met lokale partners, integratie en participatie van onze statushouders handen en voeten te geven.”

Ter voorbereiding op het Plan van Aanpak hebben de DAL-gemeenten met betrokken partijen gesproken over mogelijke knelpunten en oplossingen. In de voorbereiding zijn scholen, welzijns- en zorginstellingen, COA en woningbouwcorporaties betrokken. Ook statushouders die al langer in de DAL-gemeenten wonen, waren uitgenodigd voor verschillende themabijeenkomsten.

Wethouder Meindert Joostens (Delfzijl), aanwezig bij de themabijeenkomst 'Gezondheid': „Hartverwarmend om de bevlogenheid en betrokkenheid van onze partners te ervaren. Die is broodnodig om een integrale aanpak te kunnen realiseren.”

De komende twee jaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van statushouders en de toegang tot onderwijs. Ook is er meer aandacht voor het toeleiden naar werk en scholing.

Wethouder Bé Schollema (Loppersum): „Iedereen heeft recht op een plek in onze samenleving, ook onze inwoners die zijn gevlucht voor oorlog en in onze gemeenten een veilig heenkomen hebben gezocht.”