Lenie ’t Hart in Moskou voor bescherming Kaspische zeehond

Delfzijl - Lenie ’t Hart is afgelopen week op uitnodiging van het Russische Ministerie van Ecologie naar Moskou en Sochi gereisd om met wetenschappers en beleidsmakers te overleggen over de bescherming van de bedreigde Kaspische zeehond.

De Moscow State University, de Dagestan State University en overheden van Rusland en Dagestan hadden een beroep gedaan op haar kennis en ervaring met zeehonden in diverse gebieden in de wereld. Lenie ’t Hart’s bijdrage begon al in Moskou met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Met het door haar opgezette project in Iran als voorbeeld, zijn ook in andere landen rond de Kaspische Zee initiatieven ontstaan om het enige zeezoogdier in die zee te beschermen. De afgevaardigden van bovengenoemde universiteiten, ministeries en beleidsmakers waren speciaal naar Moskou afgereisd om samen met Lenie ‘t Hart de plannen voor de bescherming van de Kaspische zeehond in een convenant vast te leggen. Vervolgens reisde Lenie door naar Sochi, waar ze door de Russische Minister van Ecologie was uitgenodigd in een Forum ter gelegenheid van het feit dat 100 jaar geleden het eerste natuurreservaat in Rusland werd opgericht. Lenie ’t Hart: „Het was een geweldige sfeer. Er waren honderden vertegenwoordigers van alle natuurgebieden in Rusland, vooral werkers in het veld. Maar ook de President van de wereldwijde IUCN (International Union for Conservation of Nature) Zhang Xinsheng, het hoofd van UN-Environment Jamil Ahmad en het hoofd van de DOE (Department of Environment) uit Iran, Zohrabi Habib. De Russische Minister van Ecologie Sergei Donskoi was zelf ook aanwezig en dat gaf me de gelegenheid om hem een pluche zeehond aan te bieden en hem te vragen de jacht op de Kaspische zeehond per direct te stoppen en het dier op de lijst van bedreigde diersoorten in de Red Book te zetten. Dat was een geweldige kans.” De gesprekken van Lenie ’t Hart met beleidsmakers in de landen rond de Kaspische Zee vormen een belangrijke stap in de bescherming van de Kaspische zeehond. In de afgelopen jaren is de populatie met 90% afgenomen. Daarom is ’t Hart al een aantal jaren bezig om aandacht te vragen voor de problemen van deze unieke zeehondensoort. In Iran heeft ze meegewerkt aan een uitgebreid netwerk dat samen met de lokale vissers voorkomt dat zeehonden in vissersnetten verstrikt raken en verdrinken. Daar is ook al een opvangcentrum voor zieke en gewonde zeehonden opgezet. Nu wordt er ook een dergelijk opvangcentrum in Dagestan ingericht en wordt er gewerkt aan een systeem om de zeehonden uit de vissersnetten te redden. Maar minstens zo belangrijk is dat de zeehond op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten wordt geplaatst, want daarmee wordt de jacht (die nu in Rusland nog steeds is toegestaan) verboden.