Bek & Verburg/DHSS vestigt zich in Eemshaven

EEMSHAVEN - Groningen Seaports verwelkomt twee nieuwe bedrijven in de Groningse Eemshaven. De combinatie Bek & Verburg/DHSS vestigt zich gezamenlijk op een ruim één hectare groot terrein aan de Beatrixhaven.

Bek & Verburg is een innovatieve scheepsafvalinzamelaar en DHSS is vooral actief in de offshore windindustrie als aanbieder van diverse ondersteunende activiteiten, zoals scheepagentuur, helikopterservices, opslag en projectbegeleiding. De definitieve contracten zijn onlangs getekend.

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en naar verwachting wordt de nieuwe locatie omstreeks 1 januari 2018 in gebruik genomen.

Beide bedrijven vestigen zich op een kavel van ruim één hectare achter de zuidkade aan het einde van de Beatrixhaven in de Eemshaven. Op het terrein komt een opslagloods die tevens als kantoorruimte en werkplaats gaat fungeren. De rest van het terrein wordt vloeistofdichtgeasfalteerd en zal gebruikt worden voor de opslag van onder andere offshore gecertificeerde containers. De vestiging levert in eerste instantie zes arbeidsplaatsen op.

Bek &Verburg is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van de inzameling van scheepsafvalstoffen. Aanvankelijk in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk en later ook in het gehele Noordzeekanaal gebied, Scheveningen en Den Helder. Er wordt een landelijke dekking op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen nagestreefd en de keuze voor vestiging in de Eemshaven is daarbij een logische. Het bedrijf is ook erburg actief in het reinigen van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen.

DHSS staat voor Den Helder Support Service en heeft zijn oorsprong in de offshore industrie. Het bedrijf is begonnen in Den Helder als scheepsagent en logistieke dienstverlener in de olie- en gasmarkt en is de laatste jaren ook sterk actief in de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven vinden sinds 2009 al veel offshore windactiviteiten plaats en dat is de voornaamste reden voor DHSS om zich er te vestigen. Het bedrijf verrichtte al diverse ondersteunende werkzaamheden op offshore wind gebied vanuit het kantoorgebouw Nijlicht, maar krijgt nu een permanente plek aan de Beatrixhaven.