Ommelander Ziekenhuis start uniek kinderboekenproject

DELFZIJL - Het Ommelander Ziekenhuis heeft ter gelegenheid van de verhuizing naar Scheemda, medio 2018, met Groninger kinderboekenschrijver en meervoudig Zilveren Griffelwinnaar Tjibbe Veldkamp een uniek kinderboekeproject opgezet.

Vier kinderboekschrijvers uit de regio maken vier verhalen over het ziekenhuis. Ze doen dat samen met 16 basisscholen uit Noord- en Oost-Groningen. Er komen verhalen voor vier leeftijdsgroepen. Veldkamp heeft de schrijvers en tekenaars Bianca Antonissen, Tineke Meirink, Gerlin de Lange, Marijke Klompmaker, Rene Hoogschagen, Gerben Valkema, Christel Koperberg en Madeleine van der Raad bereid gevonden om aan het project mee te werken:

Alle acht kennen zij de provincie goed omdat zij er of vandaan komen of er reeds lang wonen. Basisscholen in de regio Noord- en Oost-Groningen zijn afgelopen zomer benaderd met de vraag of zij belangstelling hadden om mee te doen aan het project. Van de 29 basisscholen die zich aanmeldden, zijn 16 scholen verspreid over de regio Noord- en Oost-Groningen geselecteerd. Elke school doet mee met één leeftijdsgroep.

Afgelopen periode hebben de schrijvers het begin van het verhaal bedacht. Nu gaan zij op bezoek bij ‘hun’ vier groepen. In de groep vertellen zij wat ze al bedacht hebben. Daarna kunnen de kinderen ideeën aandragen, karakters bedenken, of gebeurtenissen verzinnen om het verhaal af te maken.

De vier verhalen worden gebundeld tot twee kinderboeken: een boek met de verhalen van groep 1-4 en een boek met de verhalen van groep 5-8. Tjibbe Veldkamp verzorgt de eindredactie van de twee boeken en uitgeverij Personalia uit Leens verzorgt de vormgeving en productie en zal de boeken ook gaan aanbieden aan de boekwinkels in de regio.

Tijdens de officiële opening van het ziekenhuis in het najaar van 2018 wordt het eerste exemplaar van beide boeken gepresenteerd. Daarvoor worden ook de leerlingen en leerkrachten die meededen aan het project uitgenodigd.