(update met verduidelijking) Vier weken geen verkeer langs noordkant zeesluizen Delfzijl

DELFZIJL - Er kan vanaf maandag 16 oktober vier weken geen verkeer over de bruggen aan de zeekant van de zeesluizen in Delfzijl.

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen starten met het groot onderhoud van de twee buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum. Die liggen allebei aaan de zeekant. Tijdens de werkzaamheden zijn de twee buitenhoofdbruggen tot en met 10 november geheel afgesloten voor het wegverkeer. Om ook de binnenhoofdbruggen (aan de binnenkant van de zeesluizen) in de Oosterveldweg te ontlasten wordt een adviesroute ingesteld. Die brug zal ook veel vaker geopend zijn omdat er maar één sluis beschikbaar is. Voor de scheepvaart wordt de kleine kolk buiten gebruik gesteld. Pleziervaart of de kleinere beroepsvaart kan gebruikmaken van de naastgelegen grote kolk. De aannemer BSB Staalbouw uit Burgum heeft voorbereidingen getroffen zodat er met zo weinig mogelijk hinder voor het wegverkeer kan worden gewerkt. In eerste instantie zouden de werkzaamheden twee maanden in beslag nemen, maar door slim te werken heeft de aannemer dit tot vier weken werken op locatie terug kunnen brengen. In overleg met de bedrijven en de hulpdiensten is er een verkeersplan gemaakt. Dit verkeersplan voorziet zoveel mogelijk in het ontlasten van de bruggen in de Oosterveldweg over de zeesluizen tijdens deze periode en bestaat globaal uit onderstaande maatregelen. Vanaf de A7 wordt aangegeven dat het verkeer naar Delfzijl bij voorkeur via de N33 rijdt; op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan; in Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden. Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.