Laatste Weemconcert Westeremden

WESTEREMDEN - Het laatste Weemconcert van het seizoen vindt vrijdag 20 oktober plaats in De Weem in Westeremden.

Tevens is de tentoonstelling Geachte collega’s te zien met werk van meer dan 40 kunstenaars. Opgave is gewenst.

Het gaat om een concert, een verhaal en beelden van muziek uit Middeleeuws Groningen. Met medewerking van Sopraan Marian van der Heide, Jankees Braaksma, portatief en blokfluit, en Rudolph Agricola achter het portatief. Op hhet programma staan onder andere Het Hellums Paasspel; eeen improvisatie op middeleeuws carillon over de melodie Wol up ghesellen uit de Winsumer orgeltabulatuur uit 1431.Ad cantus leticie - Tweestemmig kerstlied, 13e eeuwse penitientiale uit Aduard

Na de pauze is er ook een Improvisatie op het Krewerder orgel van Sietze de Vries.