Zeisbrigade geeft kluten Hoeksmeer meer ruimte

GARRELSWEER - Een groep van tien vrijwillige maaiers gaat donderdag 19 oktober met de handzeis twee broedeilanden in het Hoeksmeer vlakbij Garrelsweer ‘voorjaarsklaar’ maken.

Deze bijzondere zeisbrigade zorgt er voor dat de met riet begroeide eilandjes midden in natuurgebied Hoeksmeer weer aantrekkelijk worden voor kluten.

Coördinator natuurbeheer Jeroen Kuipers: „De zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen hoopt in één dag beide eilanden aan te kunnen pakken en daar is Natuurmonumenten erg blij mee. Het is bijna onmogelijk om met zware machines het waterrijke en moerasachtige natuurgebied in te komen. Het maaien met de zeis levert natuurlijk ook een bijzonder plaatje op. Terug naar vroegere tijden toen veel van het boerenwerk nog handmatig werd uitgevoerd.”

Momenteel zijn de eilandjes sterk vergrast en staat er veel riet. Weidevogels houden van een broedplek waar ze goed zicht hebben op hun omgeving om grondroofdieren als vos en marter snel te kunnen spotten. Bovendien is het maaien met de zeis beter voor kleine zoogdieren en amfibieën in het gras. Muizen en kikkers hebben de tijd om zich uit de voeten te maken als ze geluid horen. Bij een machine maken ze geen schijn van kans.

Natuurmonumenten hoopt dat volgend voorjaar weidevogels zoals tureluur, kluut, bergeend, kleine plevier en kievit de eilandjes herontdekken. Met water rondom biedt het weidevogels een veilige broedplek. Deze eilandjes zij ieder voorjaar veramelplaatse voor de terugkerende grutto’s.