Dorp Bierum start met zorgtelefoon

BIERUM - Net zoals veel dorpen kampt ook Bierum met teruglopende voorzieningen. Om er voor te zorgen dat mensen langer in het dorp kunnen blijven wonen, heeft de Stichting Dorpshuis Bierum de zorgtelefoon opgericht.

“Het is een vorm van noaberschap,” legt Simone van der Kamp van Stichting Dorpshuis Bierum uit. “We merkten dat het nodig was door de sluiting van de Luinigaborg vorig jaar. Het tehuis had een plek in het dorp. Veel senioren gingen daarheen om bijvoorbeeld een praatje te maken met bekenden en aan activiteiten mee te doen. Dat viel weg. Er was geen ontmoetingsplek meer en ook het gezamenlijk eten werd gemist. We hebben contact gelegd met de gemeente Delfzijl en zijn vervolgens met alle partijen in gesprek gegaan, waarbij de vraag was wat wij graag anders wilden zien. De uitkomst is dat we een accommodatie hebben die een ontmoetingsplek is geworden. De gemeente draagt hier financieel in bij.”

“Maar dat is niet alles,” vult Ellen Verlaan aan. “We zijn een nieuwe vorm van noaberschap gestart. Aan de inwoners van Bierum hebben we gevraagd of zij iets voor hun inwoners wilden betekenen. Dat leverde 80 vrijwilligers op. De inwoners gaven aan op verschillende manieren te willen helpen. Zo is er iemand die helpt met het invullen van WMO-aanvragen en een ander wil wel boodschappen doen voor medebewoners. De wereld om ons heen is in vergelijking met vroeger erg veranderd. Zo moeten er bijvoorbeeld vaak papieren ingevuld worden en dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Eigenlijk zijn het allemaal hand- en spandiensten. Ook is er een team van 15 vrijwilligers gevormd dat de inwoners wil helpen in de vorm het ondersteuning bij de zorg. Het merendeel van deze vrijwilligers heeft een zorgachtergrond. Het is niet de bedoeling dat we het werk van de professionele zorgverlener gaan overnemen. We zullen vooral een ondersteunende en signalerende functie hebben. Dat team vormt de zorgtelefoon en is 24 uur per dag bereikbaar. Er wordt gewerkt in ploegen, waarbij er twee mensen als achtervanger fungeren.”

“Het idee is door iedereen enthousiast onthaald,” vertelt Van der Kamp. “De gemeente Delfzijl is heel enthousiast en ook de huisartsenpost is blij met het initiatief. We hebben recent convenanten gesloten met het SWD, het uitleencentrum en Buurtzorg. Ik sluit niet uit dat er nog meer convenanten volgen. Het doel is om de drempel voor de inwoners laag te houden, zodat we elkaar kunnen helpen waar nodig is. Het vergroot de leefbaarheid in het dorp. Het is belangrijk dat er in het dorp draagkracht is. Als dat er niet is, dan is het niet mogelijk om dit op te starten. We zien gelukkig dat Bierum niet aan het vergrijzen is. Er vestigen zich ook jonge gezinnen in het dorp. Dat is bijzonder. We horen vaak dat het te maken met de diverse activiteiten die in het dorp georganiseerd worden.”

De zorgtelefoon wordt op woensdag 18 oktober met een treintje door het dorp met veel bombarie gelanceerd.