Netwerkscholen Loppersum-oost houden Open Huis

Zeeerijp - Netwerkschool Loppersum-Oost, met scholen in Westeremden, Zeerijp en ‘t Zandt houden op vrijdag 20 oktober Open Huis.

Belangstellenden uit de dorpen kunnen een kijkje te nemen in de gebouwen, naar de manier van werken en kennis te maken met het team. Leerlingen leiden bezoekers rond door de school en vertellen over de school. Ondanks dat de gebouwen midden in het aardbevingsgebied staan, biedt dit ook nieuwe kansen om de gebouwen aan te passen aan hedendaagse en toekomstige vormen van onderwijs. De school investeert deze en komende jaren veel in ICT toepassingen, zowel voor teamleden als voor leerlingen. De school werkt nu aan een eenduidige visie, die leidend is voor het (her)inrichten van de gebouwen. De scholen werken in toenemende mate intensief samen op zowel directie-, leerkracht-, en leerlingniveau. Vrijdag zijn de scholen geopend voor alle belangstellenden en specifiek voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De tijden: De Zandplaat, ’t Zandt: 8.30 tot 9.30 uur; Abt Emo, Westeremden: 10.00 tot 11.00 uur; Wilgenstee, Zeerijp: 11.15 tot 12.15 uur.