Provincie Groningen stimuleert biologische landbouw

GARMERWOLDE - Er is voor biologische boeren in de provincie Groningen een subsidie van € 2 miljoen beschikbaar. De ene helft hiervan is beschikbaar gesteld door de provincie Groningen; de andere helft komt uit Europese middelen.

De provincie wil de reguliere landbouw verder verduurzamen met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap. Er zijn steeds meer boeren die de overstap willen maken naar biologische landbouw. De provincie stimuleert dat door bijvoorbeeld informatie- en netwerkbijeenkomsten en overstapcursussen te organiseren. Een vaak gehoord knelpunt bij de overstap vormen machines die geschikt zijn voor biologische landbouw. Dat komt doordat in gangbare landbouw vaak chemische middelen worden ingezet voor bijvoorbeeld onkruidbestrijding. Bij biologische landbouw gebeurt dit met machines. De afgelopen jaren zijn nieuwe, efficiëntere machines ontwikkeld. Met de subsidie kunnen biologische boeren deze machines aanschaffen. Te denken valt aan machines voor grondbewerking en machines die gebruikt worden bij het zaaien en planten

Per aanvraag kan maximaal € 100.000,- subsidie verleend worden. De ondernemer draagt zelf zestig procent bij aan de investering. De overige veertig procent komt uit de subsidiepot. Ook boeren die gedeeltelijk biologisch produceren kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) houdt op 25 oktober een bijeenkomst over deze subsidieregeling. Deze bijeenkomst is in Het Geweide Hof, Geweideweg 7 in Garmerwolde en begint om 13.00 uur

Kijk voor meer informatie op: http://www.snn.eu/actueel/agenda/voorlichtingsbijeenkomst-pop3-fysieke-investeringen-voor-biologische-landbouw-provincie-groningen/