Onderzoek naar integreren bibliotheek en IVAK in Molenberg

DELFZIJL - Er wordt gekeken of bij de verbouwing van De Molenberg ook plaats kan worden gevonden voor het IVAK en de bibliotheek.

De Molenberg moet een verzameling van cultuurinstellingen gaan worden. De gemeente Delfzijl heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing van De Molenberg. Om dit bedrag op de juiste wijze in te zetten is een onderzoek gestart naar mogelijkheden om meerdere culturele instanties te verbinden met Theater De Molenberg. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van het rapport Podiumvisie Delfzijl, waarin wordt beschreven hoe de gemeente zou kunnen omgaan met haar cultuuraanbod in een samenleving waarin het aantal inwoners afneemt en die aan de vooravond staat van een gemeentelijke herindeling. De Podiumvisie geeft een inkijk in cultureel Delfzijl. In het rapport komen het aantal culturele instellingen, de gebruikers, de financiën die hierin omgaan en toekomstontwikkelingen aan bod. Daarnaast is ook gesproken met culturele instanties en groepen belanghebbenden die in Delfzijl betrokken zijn bij het complex De Molenberg. In dit rapport is toegewerkt naar een aantal mogelijkheden voor de toekomst. Theater De Molenberg blijft bestaan, maar de intentie is om het onderdeel te laten zijn van een verzameling cultuurinstellingen, zoals het IVAK, de bibliotheek en mogelijk andere partijen op het gebied van amateurkunst, popmuziek en andere culturele activiteiten. Wethouder Hans Ronde: „Deze verzameling moet bijdragen aan een toekomstbestendige Molenberg die in de veranderende samenleving van Delfzijl ook in de toekomst bestaansrecht kan hebben. Uit het onderzoek moet blijken of het mogelijk is om De Molenberg voor 3 miljoen euro zo te verbouwen, dat bovengenoemd scenario volledig tot zijn recht komt. Indien dit niet gaat lukken voor dit bedrag zal worden gekeken welke opties er dan mogelijk zijn.” De uitkomsten van het onderzoek worden nog eind dit jaar verwacht.