Druk bezocht jubileum Vrouwen van Nu Roodeschool

ROODESCHOOL - Het 85-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu afdeling Roodeschool is vorige week druk bezocht in de sfeervolle Molensteenzaal van Hotel Ekamper.

Na het warm buffet en de toetjes werden de dames opgehaald door Popkoor BSUR uit Groningen, onder het zingen van Lang zullen ze leven. Daarna gaven ze een spetterende show weg waarbij zelfs, zoals op de foto te zien is, diverse leden uit de zaal gehaald werden om mee te zingen en te dansen.

De afdeling is een bloeiende vereniging met 70 leden onder wie vrij veel jonge leden maar ook veel trouwe leden die tot in hoge leeftijd iedere ledenavond nog bezoeken. Eén van hen, mevrouw Sikkema-Hommes is 99 jaar en 75 jaar lid. Tijdens het zingen van Every Little Thing She Does is Magic van The Police door BSUR werd zij in het zonnetje gezet. Na het dankwoord van de voorzitter ontvingen de leden bij de uitgang een boekje samengesteld door Gea Straat-Kamminga over de geschiedenis van 85 jaar Vrouwen van Nu Roodeschool.