Velen actief in Stadstuin de Eendracht

APPINGEDAM - Op de Stadstuin de Eendracht is er volop bedrijvigheid. Schoolkinderen, ouderen en cliënten van NOVO en ’s Heeren Loo zijn er an de slag.

In het afgelopen jaar is er een leuke en intensieve samenwerking ontstaan met ’s Heeren Loo en de NOVO. Cliënten werken een aantal dagdelen op de tuin, samen met enthousiaste vrijwilligers. Ze zijn actief bezig met tuinwerkzaamheden, het onderhouden van het terrein en met het insectenhotel. Sinds de zomervakantie is er een leuke en leerzame samenwerking met de basisschool de Vuurvlinder. Wekelijks bezoeken ruim 90 leerlingen samen met de juffen en (groot)ouders de stadstuin. In kleine groepjes gaan ze aan de slag op de tuin, kweken hun eigen groente en wieden het onkruid. De kinderen leren spelenderwijs veel over groenten kweken, tuinieren, gereedschap en beestjes op de tuin. Een aantal kinderen is druk bezig geweest het lege pompoenveld onkruidvrij te maken. Jong en oud vindt het leuk op de Stadstuin en zijn super enthousiast. Het is de bedoeling dat de kinderen wekelijks naar de stadstuin komen.   De Stadstuin is zo succesvol dat overwogen wordt het als lesprogramma op te nemen voor de onderbouw van de Vuurvlinder. De Stadstuin organiseert daarnaast ook ontmoetingsactiviteiten voor diverse doelgroepen. Zo gaan met Halloween een aantal kinderen van de Deltaschool en cliënten van de NOVO met elkaar pompoenen versieren.   De werkgroep, met vrijwilligers en de samenwerkingspartners ’s Heeren Loo, NOVO en de ASWA, beheert de tuin en zorgt daarnaast voor activiteiten. Deze activiteiten hebben betrekking op ontmoeting, educatie en een gezonde leefstijl.