Inwoners Overschild sterker met eigen witboek versterking

OVERSCHILD - De Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) verspreidt deze week onder dorpsbewoners haar ‘Witboek Versterking Overschild – een handleiding voor bewoners’.

Met het witboek maakt de DVO duidelijk wat voor haar de belangrijke uitgangspunten zijn waarmee Overschild de versterkingsoperatie ingaat. De huizen meten worden verterkt om de aaardbevingen dooor de gaswinnning te kunnen weerstaan. Om alle bewoners sterker in hun schoenen te laten staan en als dorp regie naar zich toe te trekken. De ervaringen die Overschild tot dit initiatief noopten, bevestigen het weer: de impact is enorm, en bewoners moeten veel serieuzer genomen worden bij de versterkingsoperatie. De Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) heeft de handen ineen geslagen door informatie te verzamelen en gezamelijke standpunten in te nemen over de aankomende werkzaamheden in het dorp. Het is wel duidelijk geworden dat alle huizen in en rond het dorp verregaand aangepakt gaan worden: vloeren, muren, tussenvloeren en dak komen allemaal aan de beurt. De inwoners moeten allemaal minstens zes maanden in een wisselwoning verblijven met alle problemen vandien. In het witboek worden keuzes zoals, vertrekken, herbouw, versterken, wisselwoningen, geldkwesties én de toekomst van Overschild behandeld vanuit de visie van de bewoner. ‘Op deze wijze maken we de bewoners wegwijs in de materie waar ze onvermijdelijk in terecht zullen komen,’legtde DVO uit. ‘Hiermee kan dan ieder inhoudelijk en onderbouwd en met de vereiste assertiviteit het gesprek met NCG en CVW aangaan. Het Witboek staat op de internetsite overschild.nu en wordt in het dorpshuis de Pompel op zaterdag 4 november overhandigd aan de heren Alders (NCG) en Boersma (gemeente Slochteren).