Boerderijen en Cleveringa in Museum Stad Appingedam

APPINGEDAM - In het museum is onlangs een nieuwe tentoonstelling geopend: 'Boerderijenarchitectuur in Fivelingo'. Deze tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boerderijenboek van Delfzijl vanJan Emmelkamp, die in 2005 het boerderijenboek van Appingedam heeft geschreven. De boeken geven een prachtig beeld van de rijkdom aan erfgoed op het gebied van boerderijen in Fivelingo. De tentoonstelling belicht niet zozeer de bewonersgeschiedenis, maar richt zich op de architectuur van de boerderijen.

Op zaterdag 4 november wordt een tweede wisseltentoonstelling geopend, over professor Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980), bekend geworden door de rede die hij hield in 1940 tegen het ontslag van zijn Joodse collega's aan de Universiteit van Leiden. Maar deze geboren Damster heeft nog veel meer betekend op het gebied van Internationaal recht, scheepvaartrecht en voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In Appingedam is een plein naar hem genoemd en het museum wil graag middels deze tentoonstelling iedere bezoeker met hem laten kennismaken. Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en het Vfonds voor de Vrede en te zien tot en met 18 februari 2018.