Gerrit Jan Steenbergen uit Delfzijl fractievoorzitter ChristenUnie

GRONINGEN - Gerrit Jan Steenbergen uit Delfzijl is het nieuwe gezicht van de ChristenUnie-fractie in de Proviciale Staten van de provincie Groningen. Dat is de uitkomst van een dinsdag gehouden fractievergadering.

De functie van fractievoorzitter kwam vacant door het vertrek van Stieneke van der Graaf naar de Tweede Kamer. Van der Graaf bekleedde de functie vier jaar.

Taken verdeeld

De taken van het fractievoorzitterschap worden overigens verdeeld tussen Steenbergen én Rinze van der Born uit Haren. "We vinden het belangrijk balans in het leven te houden. We hebben verantwoordelijkheden in ons gezin, ons werk en de politiek. Met de verdeling van de taken van de fractievoorzitter verwachten we deze balans te kunnen behouden", verklaart Steenbergen In de Statenzaal neemt Steenbergen de rol van fractievoorzitter voor zijn rekening. Hij zal ook als woordvoerder fungeren. Van der Born neemt de rol van bestuurlijk voorzitter op zich. Hij zal de fractie vertegenwoordigen bij het Presidium en is contactpersoon van de griffie en het bestuur. Tevens leidt hij de fractievergaderingen in goede banen.

Gerrit Jan Steenbergen

De 47 jarige Steenbergen is Statenlid sinds 2013. Daarvoor was hij raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Delfzijl. Hij werkt als senior incassomedewerker bij een gerechtsdeurwaarder. Van der Born, 39 jaar, woont in Haren. Hij is marketing manager bij VNO-NCW MKB-Noord en is sinds 2011 Statenlid: "We denken dat dit een goede werkwijze is. De lijnen zijn kort. En als de één er niet is, kan de ander waarnemen."