Wandeing Punt van Reide

TERMUNTEN - Het Groninger Landschap houdt zondag 12 november van 12.00 tot 14.30 uur een wandeling naar de Punt van Reide.

Gidsen van Het Groninger Landschap nemen deelnemers mee voor een wandeling over de Punt van Reide. Vanwege de grote natuurwaarde is dit gebied het hele jaar gesloten voor publiek. Onderweg naar de Punt van Reide gaat het langs of door de polder Breebaart. In deze polder is een slenk gegraven, die in verbinding staat met de Dollard. Hierdoor is het mogelijk om de getijbeweging in de Dollard in beperkte mate door te laten werken in de polder. Hierdoor ontstaat een brakwatergetijdengebied, aantrekkelijk voor diverse vissoorten die op hun beurt weer een lekkernij vormen voor veel overwinterende vogels.

Het vertrek is bij Bezoekerscentrum Reidehoeve aan Dallingeweersterweg 30 in Termunten.

Aanmeldenis noodzakelijk en kan via www.groningerlandschap.nl - activiteiten.

Deelname is gratis.