Vijf nieuwe Delfzielster Pronkjewails in gemeentehuis

Delfzijl - Wethouder Meindert Joostens heeft vrijdag een toespraak en toelichting gegeven op vijf bewonersinitiatieven die zijn  toegevoegd aan de 'Delfzielster Pronkjewails'. Dit gebeurde in de centrale hal van het gemeentehuis van Delfzijl.

Vervolgens zijn de fotocollages van deze initiatieven gezamenlijk door wethouders en vertegenwoordigers van de initiatieven onthuld. De fotocollages hangen in de fotogalerij 'Delfzielster Pronkjewails'. Deze galerij is de gemeente in 2015 gestart om aandacht te vragen voor inspirerende initiatieven vanuit inwoners. De gemeente laat haar waardering voor de inzet een betrokkenheid van alle Delfzijlsters die zich inzetten voor hun dorp of wijkczien met deze eregalerij. De vijf initiatieven die een plek in de eregalerij hebben gekregen zijn: Overkapping Dollard College door leerlingenraad, Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen, Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, 55+ groep Bierum en Samen Jong. In 2016 heeft een nieuwe leerlingenraad van het Dollard College een initiatief bij de gemeente ingediend dat is ontstaan uit de behoefte van leerlingen: een overdekte plek op het schoolplein. Door de nieuwe overkapping, die inmiddels is geplaatst en is voorzien van meubilair, kunnen leerlingen nu ook bij slecht weer beschut buiten zitten. Een mooi alternatief voor de overvolle kantine. Het Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW) is ontstaan uit een behoefte die een afvaardiging van de dorpsbelangenvereniging signaleerde. Door de bezuinigingen op hulp en zorg moeten mensen meer voor zichzelf en elkaar zorgen. Niet iedereen heeft echter een vangnet waarop ze kunnen terugvallen. Vooral voor kwetsbare mensen zoals ouderen en alleenstaanden is dit een groeiend probleem. Als dorpsgemeenschap is er door het oprichten van het vrijwilligersnetwerk voor gezorgd dat er naar elkaar wordt omgekeken en dat er in het dorp altijd hulp voorhanden is. VNW, dat eigenlijk is ontstaan uit de vrijwligersgroep rond het verdwenen verzorgingstehuis Menterne,  faciliteert en coördineert hierbij het hulpnetwerk van vrijwilligers in Wagenborgen. Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord is een bedrijf met én voor bewoners, dat 'samen doen' in de buurt centraal stelt. Het bewonersbedrijf is verantwoordelijk voor het wijkcentrum en probeert initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijven. Deze hebben als doel dat problemen in de wijk worden aangepakt of dat er meer in de wijk te doen is. Een aantal initiatieven zijn: Wijkcentrum 't Houkje. Die is op 15 oktober 2016 geopend. Er is een café waar men tussen de middag een broodje of soep kan eten en na het sporten in de avonduren nog rustig kan napraten. Hip & Happy zit in het centrum van Delfzijl en wordt gerund door vrijwilligers. Deze breiwinkel is ge- start om mensen naar een betaalde baan te helpen door ze werkervaring te laten opdoen. Ook dient de winkel als ontmoetingsplaats. Mothers United is een groep Antilliaanse vrouwen. De vrouwen, allen alleenstaande moeders, wilden een zinvolle invulling geven aan hun bestaan en een rolmodel voor hun kinderen vervullen. Daarom besloten zij de handen ineen te slaan. Het idee voor een cateringbedrijf was snel geboren, aangezien lekker koken iets is dat zij goed kunnen. Het oprichten van deze sociale coöperatie biedt de vrouwen het perspectief om op termijn economische zelfstandigheid te verkrijgen. Inmiddels is Mothers United zover met het verwezenlijken van hun droom dat zij van de NS een ruimte mogen betrekken voor hun bedrijf. In maart 2016 sloot Luingaborg haar deuren. Voor de senioren in het dorp die wekelijks voor activiteiten naar Luingaborg gingen en voor de oudere vrijwilligers van Luingaborg viel er een gat. Dorpsbelangen heeft gezorgd dat deze activiteiten in Het Centrum mogen plaatsvinden en dat de huur betaald wordt door de gemeente, totdat het nieuwe dorpshuis opent. Op dit moment zijn tien vrijwilligers actief voor de 55+ groep en organiseren ze om de twee weken een activiteit en één keer per maand een gezamenlijke maaltijd. Samen Jong heeft drie doelen geformuleerd: jongeren bij elkaar brengen, sporten en bewegen onder jongeren stimuleren en mensen bewustmaken dat er genoeg dingen, zoals sporten, zijn die je samen kunt ondernemen met iemand met een beperking (denk aan mindervalide jongeren) of als er cultuurverschillen zijn. Samen Jong bestaat uit 5 jongeren rond de 15 jaar. Met steun van coördinator Edward Adamus organiseren ze evenementen in Delfzijl zoals de Samen Jong Olympics.