Bijeenkomst over arbiters bodembeweging

DELFZIJL - Waakzaam Woldendorp houdt zaterdag 25 november om 14.00 uur een bijeenkomst in De Bolder in Delfzijl met als thema de arbiters bodembeweging en het bewijsvermoeden.

Gastspreker is één van de arbiters bodembeweging Mr. van der Vinne. Hij zal nader ingaan op het bewijsvermoeden zoals dat regelmatig doorslaggevend voorkomt in de uitspraken van de arbiters en zoals dit ook voorgesteld wordt door de commissie Hammerstein in het nog te benoemen schadeprotocol.

Er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen, maar niet over specifieke cases. Dit onderwerp is zeer interessant voor diegenen die te maken krijgen met de schadeafhandeling, waarbij dit voorgelegd is/wordt bij de Arbiters Bodembeweging.

De toegang is gratis.

Graag aanmelden via: waakzaam.woldendorp@gmail.com of telefonisch bij Pieter Stapel: 0596-601110.