Sint Maarten verbindt Wagenborgen

WAGENBORGEN - In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de leerlingen vooraf aan Sint Maarten naar de ouderen in Menterne gingen. Door sluiting van het verzorgingstehuis is er gekeken naar nieuwe mogelijkheden.

“Deze traditie willen we graag behouden want deze verbindt het dorp,”: aldus Arjan van der Kooi, directeur van bs De Kronkelaar. De leerlingen van groep 1 tot en met 4 hebben een bezoekje gebracht aan de bewoners van de seniorenwoningen. Dit jaar deden voor het eerst huisarts dr. Rezelman en ’s Heeren Loo Opmaat ook mee met het festijn. De huidige bewoners van het Menterne complex, mensen met een licht verstandelijke beperking, hadden hun best gedaan op het maken van een traktatie en genoten zichtbaar van het zingen. Het was een groot succes en zo kon deze mooie traditie toch worden voortgezet.