Delfzijl neemt terrein Groot Bronswijk Wagenborgen over

WAGENBORGEN - Burgemeester en wethouders hebben besloten het Groot Bronswijk-terrein aan te kopen. Met de aankoop van ruim 24 hectare grond zet de gemeente een eerste stap in de uitwerking van het toekomstplan van Wagenborgen.

Dit toekomstplan, door de bewoners zelf opgesteld, wordt door gemeenteraaad en college als richtinggevend gezien voor de ontwikkeling van het dorp. De aankoop betreft het bosperceel aan de oostzijde van het terrein en de kop van het Groot Bronswijk-terrein aan de westzijde.

Samen met bewoners, de Vereniging van Dorpsbelangen en woningcorporatie Groninger Huis werkt de gemeente het komende jaar een concreet plan uit voor het Groot Bronswijk-terrein. Er is reeds een klankbordgroep ingesteld die actief meedenkt over de invulling.

„Het plan moet zoveel mogelijk recht doen aan de historische waarde van het Groot Bronswijk-terrein voor het dorp,” vindt wethouder IJzebrand Rijzebol. „Het is in essentie een mooi park met het hertenkamp, de begraafplaats en waterpartij. Het is belangrijk om samen met de bewoners na te denken over de toekomstige invulling, waarbij we het park weer zoveel mogelijk als landschapspark in ere kunnen herstellen, in combinatie met wonen en zorg."

Het kindcentrum dat op de kop komt van het Groot Bronswijk-terrein is één van de toekomstversterkende functies van het dorp. De voorbereiding van de bouw van het kindcentrum is reeds gestart.

Bewoners uit het dorp zijn hierbij betrokken onder meer via een omgevings- en verkeercommissie. Ze denken mee over de invulling van de schoolomgeving en de verkeersafhandeling. Het nieuwe kindcentrum gaat onderdak bieden aan de leerlingen van De Kronkelaar en peuteropvang Kids2b. De verwachting is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2019-2020 start.

Wethouder Fianciën Jan Menninga is tevreden met de aankoop: „De gemeente krijgt het terrein in bezit voor het symbolische bedrag van € 1,00. Woonzorg Nederland draagt het graag voor dit bedrag aan ons over. In dit symbolische bedrag is er rekening mee gehouden dat we de komende tien jaren als gemeente en dorp verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en ontwikkeling van het terrein. Ook daarover gaan we met de bewoners en Dorpsbelangen in gesprek, zodat er oplossingen komen die bijdragen aan de versterking van het dorp en die praktisch zijn in het beheer van het terrein."

De gronden tussen het bosperceel en het kop van het Groot Bronswijk-terrein komen niet in eigendom van de gemeente. Daar willen het bedrijf Solar Green Point en de Vereniging voor Dorpsbelangen een zonnepark bouwen.