Commissaris van de Koning René Paas opent Molukse kerk

Appingedam - APPINGEDAM Commissaris van de Koning René Paas heeft vrijdag de Molukse kerk in Appingedam geopend met de druk op de knop van een laptop. Daarmee ging - geprojecteerd - een kast in een andere ruimte open. 

De opening volgde op het restaureren en bouwkundig versterken. Tijdens de diverse openinsghandelingen werd de sleutel overhandigd, een boek uitgereikt en mocht het oudste lid Manny Usmany-Asija van de kerkgemeenschap het bord met de naam Eben-Haëzer onthullen. Zaterdag was er een druk bezochte open dag, met rondleidingen en veel muziek. Voor de bezoekers werd het duidelijk dat  het gebouw nu geschikt is voor veelzijdig gebruik als kerk, wijkgebouw, ontmoetings- en informatiecentrum. In de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland is de Molukse kerk in Appingedam van bijzondere waarde. Het gebouw is van cultuurhistorische en architectonische waarde en het is de eerste Molukse kerk in de eerste Molukse woonwijk van Nederland. De kerk dateert van 1960 en de benaming van de kerk in de stukken als ‘semi-permanent’ spreekt boekdelen. In 2013 is het tot beschermd rijksmonument verklaard: ‘semi-permanent’ is permanent geworden. De kerk werd in 2014 aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) overgedragen. Het gebouw is en blijft in gebruik door de actieve Molukse gemeenschap van Appingedam. Nieuw in het gebouw is een informatiepunt over de Molukse geschiedenis. Het gebouw is door haar vorm en geschiedenis uitermate geschikt om het verhaal van de Molukse gemeenschap van Nederland te vertellen. Ter gelegenheid van deze opening heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een boekwerk uitgegeven onder de titel Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder. Deze uitgave, het negentiende deeltje in de Kerkhovenreeks van de SOGK, werd geschreven door Inge Dekker en is gebaseerd op bestaande literatuur en aanvullende interviews.