Leerlingen maken film over Termunterzijl

TERMUNTERZIJL - De afgelopen weken hebben leerlingen van OBS De Munte uit Termunterzijl een film gemaakt over hun dorp.

Ze hebben zich beziggehouden met de geschiedenis en het heden van hun eigen omgeving door als reporters op excursie te gaan naar interessante plekken dichtbij huis. Op deze manier keken ze met andere ogen naar hun eigen dorp en de directe omgeving. Ze hebben contact gelegd met gebruikers en experts in het gebied, zijn met ze op excursie geweest en hebben animaties gemaakt bij hun verhalen. Deze verhalen werden vastgelegd op camera en op deze manier is er een mooi document gemaakt die voor iedereen nu en voor later waardevol is. De film maakt duidelijk in wat voor een bijzonder gebied de leerlingen wonen en leven. Donderdag werd de film op school gepresenteerd aan het hele dorp. Bovendien werd een expositie geopend met foto's en verslagen van de reporters. De film werd gemaakt in het kader van het project Kopje Onder in de Eems-Dollard, een multimediaal project gericht op het anders kijken naar en herwaarderen van Eems-Dollard estuarium als een uniek en kwetsbaar natuurgebied. De focus ligt hierbij op het varen: de bereikbaarheid over water, de grootte van de schepen en de natuurlijke maat van het varen in dit gebied. De Dollard bestaat nog niet zo lang, en de verdere ontwikkeling ervan is onzeker. Gedurende het project stellen de deelnemers zich de volgende vragen: Wat is een estuarium, wat zijn de bijzondere kenmerken ervan en hoe hebben de bewoners het gebied in de afgelopen eeuwen gebruikt? Hoe hield men de Eems binnen haar oevers, met wat voor schepen werd er gevaren, hoe ontwikkelden zich de havens en de scheepvaart en hoe is de bereikbaarheid van de havens voor steeds grotere schepen gefaciliteerd? Er blijkt een trend te zijn naar steeds groter, met name wat betreft de scheepvaart. Welke gevolgen hebben de vaargeulverdiepingen voor het ecologische systeem? Hoe kunnen de bewoners ervoor zorgen dat ze in het gebied kunnen blijven wonen en werken en tegelijkertijd de kwaliteit ervan verbeteren? Dit project is een uitgevoerd in opdracht van het|Programma naar een Rijke Waddenzee. Dat programma werkt aan natuurherstel en veranderingen naar een duurzaam economische medegebruik in de Waddenzee. Tal van partijen zetten zich, via PRW, in voor dit unieke Werelderfgoed, zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), de drie Waddenprovincies én gebruikers van het Wad.