Gezondheidscentrum Delfzijl voorjaar 2018 klaar

DELFZIJL - Het nieuwe gezondheidscentrum in het oude postkantoor van Delfzijl opent in het voorjaar van 2018 de deuren.

De gemeente Delfzijl heeft de plannen intussen aan de diverse belanghebbenden gepresenteerd. De buitenkant van het gebouw krijgt een duidelijk andere uitstraling. Het gebouw, dat tien jaar door kunstenaars is gebruikt, krijgt een totale vloeroppervlakte van 2000 vierkante meter. Ter vergelijking, het straks verdwenen ziekenhuis meet 38000 vierkante meter.

In het gebouw, waarvoor de provincie een lening van 600.000 euro en een subsidie van 300.000 euro verstrekt, komen vele diensten. Naast de huisartsen uit Noord en West, een fysiotherapiepraktijk, een apotheek, een sevicepunt van de OZG en een afdeling diagnostiek (röntgen- en bloedonderzoek) komen er enkele specialisten. Het gebouw gaat ook onderdak bieden aan het Sociaal Plein Delfzijl met ruimtes voor ontmoeting, trainingen en cursussen.

Evenementen en de kermis kunnen in de toekomst gewoon op het Molenbergplein plaatshebben. Het grootste probleem voor de omgeving vormen de parkeerplaatsen of, beter gezegd, het gebrek daaraan. De verwachting is dat het gezondheidscentrum zelf dagelijks ruim zestig parkeerplaatsen zal vergen. Er zullen daartoe in ieder geval 48 nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op het plein verdwijnen enkele invalidenparkeerplaatsen en er wordt een kiss and ride strook gemaakt. De halte van de stadsbus komt nabij. Op de Damsterkade worden 30 nieuwe langparkeerplaatsen aangelegd.

Eigenaar en ontwikkelaar van het gezondheidscentrum is de Stcihting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN)