Rustruimtes en extra zorg voor Damsters

APPINGEDAM - De gemeente Appingedam gaat extra zorg besteden aan mensen die lijden onder grootscheepse versterkingsoperatie in Appingedam. Er zijn zelf al rustruimtes ingericht.

Appingedam heeft te maken met een omvangrijke en complexe versterkingsopgave. Het gaat daarbij overnhet versterken van woningen, scholen, zorgvastgoed, kerken en andere gebouwen. De gevolgen van hetnbouwkundig versterken raken de leefwereld en het welzijn van de betrokken inwoners. Dit leidt tot een toenemende zorg- en ondersteuningsvraag. Om tijdig de juiste zorg te kunnen geven aan de inwoners zijn deze week werkconferenties gehouden voor zorgprofessionals en vrijwilligers in Appingedam.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: ”Ik ben blij met dit initiatief en met de hoge opkomst vanuit de zorgprofessionals en de vrijwilligers. Door tijdig signalen te herkennen en af te spreken hoe we daar mee omgaan, zijn we beter in staat om te zorgen voor onze inwoners. Dit vraagt een intensieve samenwerking tussen de gemeente, de zorg en de Nationaal Coördinator Groningen. Deze bijeenkomsten zijn een goede basis.;

Sommige Damsters hebben tijdens de versterking extra aandacht nodig. Doel van de bijeenkomsten is om binnen het zorgnetwerk extra aandacht te hebben voor de mogelijke gevolgen van de versterking en te weten wie wat doet in de Damster zorgroutes. Op deze manier kan tijdige en effectieve zorg geboden worden.

Ook andere initiatieven rondom zorg zijn actueel. In verband met de ingrijpende versterkingsopgave in Opwierde-Zuid wordt de behoefte aan een ontmoetingsruimte over versterking gepeild. Voor inwoners die hinder ondervinden van het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen zijn er in het ASWAgebouw inmiddels rustruimtes ingericht.