Overdracht Kerk Meedhuizen aan SOGK

MEEDHUIZEN - De Protestantse Gemeente in Delfzijl draagt vrijdag 24 november de monumentale Laurentius Kerk in Meedhuizen over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 88 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit. Ook na de overdracht blijft de kerk beschikbaar voor kerkdiensten en trouw- en rouwdiensten, naast mogelijke activiteiten vanuit het dorp, georganiseerd door een plaatselijke commissie of op verzoek van buitenaf.

Op het hoogste punt van een verder afgegraven wierde staat sinds de dertiende eeuw deze bescheiden kerk. Sinds de bouw is er in de loop van de tijd flink verbouwd, vooral in de achttiende eeuw, en bouwsporen daarvan zijn nog duidelijk zichtbaar. Ooit bezat de kerk topgevels en gewelven, nu wordt de zaal afgedekt door een blauwgroene balkenplafond die met de roodgekleurde banken het interieur een kleurrijke uitstraling geeft. De toren is in 1803 tegen de kerk gebouwd en in 1833 bij gelegenheid van de nieuwe kerk-kap verlaagd. In 1928 gaf een ingrijpende verbouwing de toren haar huidige uiterlijk.

Het orgel is gebouwd in 1906 door Marten Eertman, naast orgelbouwer ook caféhouder. In 1985 werd de windlade gerestaureerd door de Fa. Mense Ruiter. Het orgel heeft één manuaal met zes stemmen. Opmerkelijk is dat de twee grootste prestantpijpen in het front te lang waren en door de zoldering heen steken. Bij een restauratie in 2010 werden in de steunbeer, die hol bleek te zijn, een aantal skeletten en knekels gevonden. Mogelijk was dit vroeger een ossuarium, al is geen toegangsopening aangetroffen. De steunbeer is na de vondst weer dichtgemetseld.