Lezing over aardbevingen en rol KNMI

APPINGEDAM - De Stichting Weer- en Sterrenkunde houdt woensdag 6 december om 19:30 uur een wetenschappelijke presentatie over een actueel thema: aardbevingen en de rol van het KNMI.

De lezing wordt gehouden in Egyptisch restaurant Nefertari in Appingedam en verzorgd door de gepensioneerde geoloog en fysisch geograaf drs. G.Houtgast, tot 1999 werkzaam geweest als KNMI-seismoloog,is de spreker in restaurant Nefertari in Appingedam. De afdeling Seismologie binnen het KNMI houdt zich al sinds 1904 bezig met de registratie van aardbevingen. Door middel van waarnemingspunten in ons land, bestaande uit oppervlaktestations, boorgatseismometers en versnellingsmeters. worden de dagelijks, wereldwijd optredende aardbevingen opgetekend. Vooral van betekenis zijn tegenwoordig de registraties van geïnduceerde bevingen, die het gevolg zijn van de gaswinning in Nederland. Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de oorzaken, de registratiemethoden en de gevolgen van aardbevingen. Ook zal aandacht worden geschonken aan de tektonische bevingen in het zuidoosten van ons land en in het bijzonder aan de sterke aardbeving bij Roermond op 13 april 1992, die in geheel Nederland werd gevoeld en waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. Speciale aandacht zal geschonken worden aan de door gaswinning geïnduceerde aardbevingen, die sinds 1986 regelmatig in het noorden van ons land worden waargenomen en daar regelmatig schade veroorzaken. Aan niet-donateurs wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd.