Steunpunt Verlies en Rouw stopt ermee

DELFZIJL - Stichting Steunpunt Verlies en Rouw zal op 1 mei 2018 ophouden te bestaan.

„De financiële middelen zijn te laag en de continuïteit kan daardoor niet gewaarborgd worden,” verklaart Geke Meijer deze stap namens het bestuur. „De inloopmiddagen zijn per oktober 2017 al gestopt. De groepsgesprekken die inmiddels van start zijn gegaan zullen het volledige programma afmaken.”

Inschrijving voor nieuwe groepen en de aanvraag voor persoonlijke begeleiding is niet meer mogelijk.

Steunpunt Verlies en Rouw is een laagdrempelige voorziening voor mensen die te maken hebben met een onomkeerbaar verlies en die hierin vastlopen en zelf geen mogelijkheden zien om hiermee om te gaan. De doelstelling is dat de deelnemers ontdekken dat zij na de bijeenkomsten hun leven verder kunnen leven met het gemis dat bij hun leven hoort. Het Steunpunt Verlies en Rouw, gevestigd in Delfzijl in de serviceflat Hoogwatum aan de Kustweg, was sinds mei ook via de Damster Zorgbalie te bezoeken in Appingedam, terwijl ook mensen uit de gemeente Loppersum er terecht konden.