Video | Minister Wiebes onder indruk impact versterkingsopgave Appingedam

Appingedam - De gemeente Appingedam heeft vandaag (woensdag 22 november) bij de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sociale kant van de versterkingsopgave.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra overhandigde tijdens het werkbezoek van de minister aan Appingedam een plan van aanpak. "We hebben het bij de versterking over meer dan huizen," vertelt Hiemstra. "Het gaat over het thuis van mensen. Steeds vaker vangen wij signalen op dat de onzekerheid over de toekomst bij onze inwoners onder de huid gaat zitten. Aan de eerste woningen wordt inmiddels gewerkt, dus het moment om te starten met extra ondersteuning is daar." Wethouder Annalies Usmany: "De versterkingsopgave heeft grote impact op de bestaande zorgstructuur in Appingedam. Extra inzet is onontkoombaar. Daarbij kan behalve aan de Damster Zorgbalie ook aan de ASWA worden gedacht. Als oren en ogen van de wijk komen bij de ASWA de eerste signalen binnen evenals bij de bewonersbegeleiders van NCG. Als we samen meer inzet plegen, dan kunnen we zo goed mogelijk zorgen voor onze inwoners." Plan van aanpak Nadat de regering in de zomerperiode de toezegging deed dat er extra aandacht voor de sociaal-maatschappelijke component zou komen, is Appingedam voortvarend te werk gegaan. De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld voor meer inzet op sociale begeleiding van inwoners die daar behoefte aan hebben. De gemeente Appingedam verwacht op korte termijn uitsluitsel over het verzoek om aanvullende middelen. Onder de indruk Op het bezoek van Wiebes kijkt Hiemstra met een goed gevoel terug. "We hebben de totale opgave goed kunnen toelichten, dus ook de versterking van school- en zorggebouwen en ons historische stadscentrum hebben we aan de orde gehad. De minister was duidelijk onder de indruk van de omvang en impact van de totale versterkingsopgave."