Ook minder muskusratten ten zuiden Eemskanaal

EEMSMOND - Nadat eeder al Waterschap Noorderzijlveste een daling bekenmaakte, blijkt dat ook de muskusrattenvangst in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s is gedaald.

In het werkgebied ten zuiden van het Eemskanaal zelfs voor het vijfde jaar op rij. In 2017 vangt het waterschap naar verwachting 3300 muskusratten. Dat is een daling van ruim 1000 ten opzichte van 2016 en positief nieuws voor de waterveiligheid.

In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangt het waterschap jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af.

Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. De muskus- en beverratten vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beperkt is.

Het aantal gevangen beverratten neemt toe. In de afgelopen vijf jaar is het aantal gevangen beverratten gestegen van 49 naar 130. Het merendeel hiervan (90%) is afkomstig uit Duitsland. De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden. Als grenswaterschap heeft Hunze en Aa’s de landelijke taak om te voorkomen dat de beverrat verder het land in trekt en een vergelijkbaar probleem wordt zoals de muskusrat in het verleden. In het samenwerkingsverband van de vier noordelijke waterschappen bstaat contact met de Duitse buren om dit probleem te bespreken en aan te pakken.