Marineduikers oefenen op vinden exposieven in Eemshaven

EEMSHAVEN - Marineduikers houden vijf dagen lang een oefening in de Eemshaven.

In een uitdagend scenario komen marineduikers van de Defensie Duikgroep in actie tijdens een havenbeschermingsoefening. De duikers oefenen in de periode van 4 tot en met 8 december samen met hun collega’s van de maritieme explosieven opruimingsdienst (MAREOD), een Maritime Advanced Search team en de politie Noord Nederland. De Veiligheidsregio Groningen coördineert de oefening. Defensie, politie en de Veiligheidsregio zijn structurele veiligheidspartners. Defensie kan civiele autoriteiten ondersteunen wanneer nodig in tijden van rampen en crises. Om daar optimaal op voorbereid te zijn wordt regelmatig gezamenlijk geoefend. Een mijn of een Improvised Explosive Device (IED) in een haven heeft een enorme impact op bedrijfsvoering en kan een economie ernstig schade toebrengen of zelfs lam leggen. Het is een uitdagende klus om in het donkere water je weg te vinden, maar helemaal als je hierbij naar explosieven zoekt en in een groot gebied moet uitsluiten dat er explosieven liggen. En hoe handel je als je een explosief tegenkomt? Hoe gaat dan de samenwerking met de politie aan land? Dit en meerdere uitdagingen passeren de revue tijdens de oefening Joint Protector. De Defensie Duikgroep houdt jaarlijks viermaal een havenbeschermingsoefening in verschillende havens. Het is de eerste keer dat de oefening plaatsvindt in deze haven.