Afspraken over wonen huurders Loppersum

LOPPERSUM - De gemeente Loppersum, Woongroep Marenland, Woningstichting Wierden & Borgen, wooncorporatie Woonzorg Nederland, huurdersvereniging De Huurder en huurdersvereniging De Maren hebben prestatieafspraken voor 2018 ondertekend.

Dit is het tweede jaar op rij dat bovengenoemde partijen gezamenlijk prestatieafspraken over wonen maken. Die gaan over onderwerpen als wonen en zorg, betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en koppelkansen. De afspraken zijn breed; van het delen van informatie tot de uitvoering van projecten. Alle afspraken die gemaakt zijn raken het onderwerp wonen. Wethouder Pier Prins is tevreden: „Dit is de tweede keer dat wij gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over wonen in onze gemeente. De afspraken zijn nu nog concreter en uitvoeringsgerichter dan vorig jaar.”

Geïnteresseerden kunnen de afspraken inzien op: www.loppersum.nl.