Kansen voor kinderen door Jeugdcultuurfonds Delfzijl

DELFZIJL - Toneel, dansen, schilderen, muziek maken. Ieder kind is creatief. Maar niet iedereen kan dit betalen. Daarom is het provinciaal Jeugdcultuurfonds Groningen opgericht.

Sinds zondag 26 november 2017 is het Jeugdcultuurfonds ook in de gemeente Delfzijl actief. Het fonds maakt het mogelijk dat jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een smalle beurs toch bijvoorbeeld muziek-, theater- of danslessen kunnen volgen. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen kunnen terecht bij het fonds. Sint en zijn pieten bezochten in sporthal De Ringen in Delfzijl zo'n 150 kinderen, die waren uitgenodigd door Stichting Leergeld. Niet alleen de kinderen kregen cadeaus, het Jeugdcultuurfonds ontving tijdens het kinderfeest van Frans Musters, directeur Rabobank Noord-Groningen, een cheque met een bedrag van € 2500,-. De Rabobank schenkt het Jeugdcultuurfonds in gemeenten die voor het eerst een subsidie verstrekken standaard dit bedrag. Wethouder Hans Ronde van de gemeente Delfzijl gaf het fonds voor 2017 een cheque van € 15.000,-. voor 2018 en 2019 zal dit hetzelfde bedrag zijn. Frans Musters: „Door deel te nemen aan muziek-, theater-, teken- of danslessen krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Door creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen.” Wethouder Hans Ronde vult aan: „We zijn als gemeente blij met het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Leerkrachten, een schoolarts, maatschappelijk werker of een medewerker van Stichting Leergeld zijn op de hoogte van de gezinssituatie. Daardoor is de drempel om ondersteuning te vragen voor ouders laag en kunnen we veel kinderen bereiken.” Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeente en de Rabobank Foundation kunnen de komende jaren ongeveer vijftig kinderen uit de gemeente Delfzijl meedoen aan kunstzinnige en culturele activiteiten. Voor het aanvragen van een bijdrage voor een muziek-, theater of dansles kunnen ouders onder andere terecht bij Stichting Leergeld. De stichting is ook intermediair voor het Jeugdcultuurfonds. Zij zijn te bereiken via www.leergeld.nl, leergeldadl@hotmail.com of telefoonnummer 06 15 59 88 50.