Inwoners G7 behouden huishoudelijke hulp

DELFZIJL - Voor de bijna tweeduizend inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum (vroeger G7 genoemd) blijft de Huishoudelijke Ondersteuning (HO) beschikbaar voor de komende jaren.

En uiteraard is dat ook het geval voor nieuwe cliënten HO. Om dit te bereiken tekenden de zeven gemeenten en vier aanbieders van huishoudelijke ondersteuning donderdag een convenant. Onder HO vallen werkzaamheden die nodig zijn om iemand een schone en leefbare omgeving te bieden, zoals lichte en zware schoonmaakwerkzaamheden. Tijdens de bijeenkomst is ook de nieuwe overeenkomst voor levering en onderhoud van trapliften getekend.

Sinds 1 januari 2016 hebben gemeenten voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de zorgplicht om huishoudelijke ondersteuning in te kopen. Om voor deze voorziening in aanmerking te komen, moet iemand beschikken over een door de gemeente daarvoor afgegeven indicatie. Ook voor de trapliften geldt dat iemand voor deze voorziening in aanmerking komt als de gemeente daarvoor een indicatie heeft afgegeven.

De huidige convenanten voor HO lopen per 1 januari 2018 af. Via een gezamenlijk gevoerde aanbetedingsprocedure continueren de zeven gemeenten de samenwerking met de twee huidige partijen, Beter Thuis Wonen Thuiszorg en Tzorg, Daarnaast blijft Thuiszorg Noord ('t Gerack) huishoudelijke ondersteuning leveren in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum. Nieuw is dat de zeven gemeenten een convenant met FlexiPlus Thuiszorg hebben gesloten. Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners dus ook een beroep doen op deze nieuwe aanbieder voor huishoudelijke ondersteuning.

De aanbesteding voor levering en onderhoud van trapliften is per 1 januari 2018 opnieuw gegund aan de huidige leverancier, Otto Ooms BV.