Bosje op gesaneerde stortplaats Bierum

Bierum - Bij de zeedijk in Bierum is vandaag (vrijdag 1 december) een begin gemaakt met de aanleg van een bosje op de voormalige stortplaats, die lange tijd als camping heeft gefungeerd.

Als feestelijke afsluiting van de sanering van het terrein onder aan de dijk, waar momenteel versterkingswerkzaamheden plaatshebben, ging een gezelschap van inwoners van het dorp, medewerkers van waterschap Noorderzijlvest, provincie en gemeente Delfzijl, in een oldtimerbus van gebouw Irene naar Nieuwstad. Daar werden door bestuurders en bewoners van Nieuwstad alvast de eerste vijf bomen geplant van duizend bomen die nog volgen om in het gebied weer een bos aan te leggen.  De eerste boom werd geplant middels een gezamenlijke inspanning van  gedeputeerde Nienke Homan,  bestuurslid Eisse Luitjens van waterschap Noorderzijlvest en wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl. Daarbij mag worden aangetekend dat de vrouw al het grondverzet verrichtte. In 2017 is de voormalige stortplaats bij Bierum gesaneerd, een gezamenlijk project van de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. Ook was er een symbolische overdracht van een deel van het gesaneerde terrein naar de verbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Wethouder Jan Menninga (een kruiwagen met zand), Luitjens (klei) en gedeputeerde Henk Staghouwer (basaltblokken) gooiden daartoe de drie bestanddelen van een dijk op een bult. Het gezelschap toog in het prachtige weer vanzelfsprekend ook nog even naar de dijk om een kijkje te nemen bij het pas aangelegde vogelbroedeiland en te genieten van het zicht op de Eemshaven en een fraaie wolkenlucht. Met het opleveren van het terrein staat niets meer in de weg voor de uitvoering van de verbreding van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. In november 2016 zijn de drie partijen gestart met de sanering. Doordat de stortplaats volledig afgegraven werd, verdween ook het bos dat op de stortplaats groeide. Wethouder Rijzebol: "Vandaag hebben we het bos teruggegeven aan de inwoners van Bierum. Samen met hen hebben we de eerste van circa duizend bomen die hier komen te staan, geplant. Dat voelt goed." De sanering is nú gedaan, omdat een deel van het terrein nodig is voor de dijkverbetering tussen Delfzijl en de Eemshaven. Gedeputeerde Homan : "We hebben met drie partijen de sanering opgepakt en daarmee ook gezamenlijk kunnen financieren. De sanering is grondig gebeurd, wat voor de omwonenden, de stabiliteit van de zeedijk en het milieu de meeste zekerheid geeft." De instabiele grond van de voormalige stortplaats vormde een obstakel in de aanleg van een nieuwe, verbrede dijk. "Door gezamenlijk op te trekken in dit project is het mogelijk geweest de bodem schoon en geschikt te maken voor de dijkverbetering," vertelt wethouder Jan Menninga. "Alle gronden om de dijk te kunnen verbreden zijn nu beschikbaar," constateeert Eisse Luitjens. "De aannemerscombinatie Ommelanderdiek die de dijkverbetering uitvoert, werkt nu aan de definitieve ontwerpen van de dijk. Die kunnen we in 2018 presenteren. Eind dit jaar willen we alvast een impressie geven van het basisontwerp van de dijk." De dijkverbetering biedt ook kansen voor natuur, landbouw, recreatie en economie. Gedeputeerde Staghouwer: "Samen met het waterschap Noorderzijlvest hebben we een aantal unieke concepten uitgewerkt die binnen de dijkverbetering worden uitgevoerd. Eén daarvan is de dubbele dijk. Het gaat hierbij om een combinatie van waterveiligheid, nieuwe natuur en een uniek gebied voor aquacultuur en zilte landbouw. Dit concept gaat de komende vijfentwintig jaar hier bij Bierum getest worden."