Nieuwe school Tuikwerd op plek wijkgebouw ‘t Kaarnhoes

DELFZIJL - Het nieuw te bouwen kindcentrum voor OBS De Garven en CBS De Vore in de wijk Tuikwerd komt op de plek van buurtcentrum ‘t Kaarnhoes.

Ook de kinderopvang Kids2b, de schakelklas (voor kinderen van het asielzoekerscentrum) en het wijkgebouw zelf krijgen daar onderdak. De huidige school in Tuikwerd moet fors versterkt worden. Door te investeren in een nieuw schoolgebouw kan de gemeente ook inzetten op duurzaamheid, eigentijds onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Waar het kan, zijn met de nieuwe kindcentra in de gemeente ook combinaties mogelijk met andere voorzieningen, zoals sportvoorziening, dorpshuis, bibliotheek en cultuur. In het geval van Tuikwerd is dat het wijkgebouw 't Kaarnhoes. Uit locatiestudies is namelijk gebleken dat de locatie van 't Kaarnhoes de beste locatie is voor het nieuwe kindcentrum. Op deze plek kan de verkeersafhandeling bij het halen en brengen zoveel mogelijk op het eigen terrein plaatsvinden, zodat er zo min mogelijk overlast voor de buurt ontstaat. De gemeente stelt een verkeers- en omgevingscommissie in om samen met omwonenden de nieuwe situatie in kaart te brengen en mogelijke knelpunten te inventariseren. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst op dinsdag 12 december. Op 13 december krijgen omwonenden en ouders van kinderen van de betrokken scholen en opvang een nieuwsbrief. De verwachting is dat het kindcentrum in 2020 kan starten. Daarna wordt begonnen met sloop van de huidige locatie. De gemeente wil samen met bewoners nadenken over nieuwe invulling van de ruimte.