Bijeenkomst huurders over overlast en onderhoud

DELFZIJL - Huurderskoepel Acantus houdt donderdag 14 december om 19.30 uur een bijeenkomst over overlast en onderhoud in de Brede School Noord.

Dat gebeurt naar aanleiding van de vele vragen en kwesties die de afgelopen tijd bij de huurdersorganisaties zijn binnengekomen. Er zijn medewerkers van Acantus en de Woonbond aanwezig zijn die tekst en uitleg zullen geven over deze beleidsonderwerpen. Daarnaast kunnen huurders ook zelf vragen stellen of iets aan de orde brengen.

Elk onderwerp zal op een interactieve en leuke manier worden ingeleid door bewoners die actief zijn voor de stichting Podiumkunsten aan Zee. Deze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking metWoningstichting Acantus, De Woonbond, Bewonersplatform Delfzijl, Podiumkunsten aan Zee, Wijkbelangen Delfzijl Noord, Nataschia Zijlstra Fotografie.

Huurders van Acantus uit Delfzijl kunnen zich voor 14 december aanmelden via: delfzijl@huurderskoepelacantus.nl.