NCG geeft vervolg aan pilot Koopinstrument

NOORD-GRONINGEN - Nationaal Coördinator Groningen (NCG) komt met een vervolg op de pilot Koopinstrument voor het opkopen van huizen in de kern van het aardbevingsgebied.

Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren die langer dan een jaar hun woning te koop hebben staan. Eigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang. In het eerste kwartaal van 2018 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. De exacte aanmeldperiode maakt NCG op een later moment bekend.

In tegenstelling tot de pilot Koopinstrument kunnen ook woningeigenaren zonder bijzondere omstandigheden zich aanmelden. Woningeigenaren met bijzondere omstandigheden zijn wel eerst aan de beurt. De woningen worden opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. Voor het instrument stelt NAM opnieuw 10 miljoen euro beschikbaar. Bovenop de 10 miljoen die al voor de pilot Koopinstrument is ingezet.

Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de woning binnen de 0,2 pga-contour staan, gebaseerd op de seismische dreigingskaart van het KNMI van 2015. Daarnaast moet de woning tenminste twaalf maanden openbaar te koop staan tegen een reële vraagprijs. Verder moet de aanvrager eigenaar of erfgenaam zijn van de woning. Bij de selectie van woningen wordt eerst gelet op de sociaaleconomische en sociaalmaatschappelijke omstandigheden van de aanvrager. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een medische indicatie, familieomstandigheden of woon-werkafstand. Vervolgens worden de woningen gerangschikt op basis van hoe lang de woning te koop staat. Er vindt geen loting plaats.

NCG is in 2016 gestart met de pilot Koopinstrument. Vanuit de proef staan van de uiteindelijke 90 deelnemers op dit moment nog negen aanvragers op de wachtlijst. Deze woningen worden door NCG als eerste opgekocht.