Impressie dijk Delfzijl naar Eemshaven

DELFZIJL - Het afgelopen jaar heeft het waterschap samen met aannemerscombinatie Ommelanderdiek de nieuwe normen vertaald naar een basisontwerp van de dijk Eemshaven-Delfzijl.

Dit basisontwerp is uitgewerkt in twee impressies van de vernieuwde dijk. Ommelanderdiek maakt nu de definitieve ontwerpen voor de dijkverbetering. Deze zijn in 2018 klaar.

De impressies tonen een beeld van de nieuwe situatie aan het eind van 2019 voor Delfzijl-Noord en het buitengebied tussen Delfzijl en Eemshaven. In grote lijn staat hier de vorm en de bekleding van de nieuwe dijk op. De grootste aanpassingen zijn de hogere steenbekleding aan de waterzijde, de bredere bermen aan de landzijde en de ophoging van de bovenzijde van de dijk (de kruin). Dit zijn de maatregelen die nodig zijn om de dijk weer te laten voldoen aan de strengere veiligheidsnormen.

In de definitieve ontwerpen wordt zichtbaar hoe breed de dijk op alle locaties over de 12 kilometer wordt, waar alle op- en afritten komen en waar bijvoorbeeld hekken en bankjes komen te staan.