Stadsmunt Appingedam voor JWF kapel

APPINGEDAM - In sporthal Eelwerd is vanavond (vrijdag 15 december) de Damster Stadsmunt uitgereikt aan het Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Dat gebeurde tijdens het 30e concert dat het kapel in de Fivelstad heeft verzorgd. Op grond van haar verdienste van de afgelopen 30 jaar is het KMKJWF op deze wijze onderscheiden. Hiermee geeft de gemeente blijk van haar erkentelijkheid voor haar inzet en betrokkenheid. Volgens de criteria komt het KMKJWF hiervoor in aanmerking: ‘personen of groepen die een bijzondere prestatie of verdienste hebben geleverd voor de Damster gemeenschap, op cultureel, sportief of sociaal gebied’.