Negen huizen Zandeweer bevingsbestendig

ZANDEWEER - Het versterkingsproject van negen woningen aan de Albert van der Zielstraat in Zandeweer is vorige week afgerond

Deze huizen met een eigentijds uiterlijk zijn in een tijdsbestek van drie maanden door Centrum Veilig Wonen, woningstichting De Delthe en Bouwbedrijf Kooi Appingedam versterkt, verduurzaamd en verbeterd. De oplevering van de aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen werd gehouden in een gezellige wintersfeer. Bewoners, omwonenden, Bouwbedrijf Kooi, Centrum Veilig Wonen en Woningstichting De Delthe proostten met warme chocomel op het succesvolle resultaat. De woningen maken deel uit van een project, waarbij Bouwbedrijf Kooi één van zeven aannemers is die 1650 woningen van acht corporaties uit het gebied van het Groninger gasveld aardbevingsbestendig verbouwt, verbetert én verduurzaamt. Dat gebeurt in opdracht van NAM en Centrum Veilig Wonen.

Voor De Delthe is het belangrijk dat de woningen niet alleen versterkt worden, maar ook verduurzaamd worden. Daarom zijn de woningen energiezuinig gemaakt en kregen ze een modern uiterlijk. Zo worden ook de woonlasten verlaagd. Alle woningen zijn verbeterd zonder huurverhoging door te berekenen. De energiebesparende maatregelen worden door de bewoners betaald met een energieprestatievergoeding van één euro per vierkante meter woonoppervlak. De prijs van één euro is relatief laag, doordat de NAM een deel van de verduurzamingskosten met het versterken voor haar rekening neemt. Bewoners betalen in de toekomst vrijwel geen energielasten meer. Het huis wekt net zoveel energie opwekt als dat het bij bewoning door een gemiddeld gezin gebruikt. Het opwekken van de energie gebeurt met een warmtepomp en zonnepanelen. Gas heeft de woning niet meer nodig.

In 2015 en 2016 heeft Centrum Veilig Wonen in totaal 170 woningen versterkt en verduurzaamd opgeleverd en voor 2017 is de afspraak gemaakt om 375 woningen aan te pakken.