Dijk 35 miljoen goedkoper

DELFZIJL - Dit komt vooral door een kleinere aardbevingsopgave. Vanavond besluit het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest over de actualisatie van het benodigd budget naar € 123,2 miljoen.

Vanaf 2017 gelden in Nederland strengere veiligheidsnormen voor zeedijken. Dat heeft te maken met de zeespiegelstijging en de klimaatverandering. Het afgelopen jaar heeft het waterschap samen met aannemerscombinatie Ommelanderdiek de nieuwe normen vertaald naar een basisontwerp van de dijk Eemshaven-Delfzijl.

Dit basisontwerp is uitgewerkt in twee impressies van de vernieuwde dijk. Ommelanderdiek maakt nu de definitieve ontwerpen voor de dijkverbetering. Deze zijn in 2018 klaar.

De nieuwe ontwerpuitgangspunten betekenen onder meer dat de klei- en asfaltbekleding van de dijk dikker wordt uitgevoerd. Hierdoor zijn maatregelen in de dijk zoals damwanden of geotextiel niet meer nodig. Om deze dijk in aardbevingsgebied goed in de gaten te houden en eventuele calamiteiten te beheersen, komen er wel sensoren in de dijk. Achter de dijk komen extra kleidepots om eventuele aardbevingsschade snel te kunnen herstellen. De kosten van deze maatregelen betaalt de NAM.

In april werd al bekend dat de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven beter bestand is tegen aardbevingen dan gedacht. In 2014 werd met de toenmalige kennis ingeschat dat de dijk met damwanden zou moeten worden versterkt. Onder aanvoering van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verder onderzoek gedaan door deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland. Dit onderzoek laat zien dat de zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken, waardoor drijfzand ontstaat en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner.