Van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing

LOPPERSUM - De gemeenteraad van Loppersum heeft ingestemd met de verhoging van het budget voor onkruidbestrijding van 30.000 euro naar 60.000 euro. Het onkruid wordt bestreden door het te verbranden of los te borstelen.

Er is sprake van een relatief geringe verhoging. In veel andere gemeenten is sprake van een verdrievoudiging of zelfs verviervoudiging van het budget.

Sinds maart 2016 mogen gemeenten en andere overheden geen gebruik meer maken van glyfosaat (de werkzame stof in Roundup) voor het bestrijden van onkruid. De afgelopen twee jaar heeft het team Beheer Openbare Ruimte samen met de aannemer geëxperimenteerd met verschillende alternatieve bestrijdingsmethodes. In alle gevallen bleek dat het beschikbare budget onvoldoende is. Ook kan er niet altijd worden voldaan aan het gewenste onderhoudsbeeld.

Er wordt straks gewerkt met machines die het onkruid verhitten/verbranden en machines die het onkruid los borstelen. Ook wordt het aantal veegrondes verhoogd. Op moeilijk bereikbare plekken zal het onkruid door middel van handwerk verwijderd worden: maaien, schoffelen, plukken en krabben. Daarnaast wordt de winterperiode, wanneer het onkruid niet groeit, gebruikt om de bestratingen extra schoon te maken. Op die manier is er minder voedingsbodem voor onkruidgroei in het voorjaar en de zomer.

Nu al helpen inwoners in de dorpen en vrijwilligers op de begraafplaatsen bij het beheersen van onkruid op verhardingen en paden. Inwoners kunnen hun eigen trottoir en goot voor hun deur (gifvrij) onkruidvrijhouden. De gemeente zoekt daarnaast de samenwerking op met de dorpen. Samen gaan ze kijken naar oplossingen en inventariseren hoe de gemeente de dorpen kan faciliteren en belonen.