Een broodje met... waterschap in biblotheek

APPINGEDAM - Elke derde donderdag van de maand kun je heerlijk lunchen in de bibliotheek Appingedam met een speciale gast. Op donderdag 21 december is Silvia Mosterd, omgevingsmanager bij Waterschap Noorderzijlvest, te gast. Zij verzorgt een lezing over het werk van het waterschap, hoe we ons land beschermen tegen het stijgende zeewater. In 2017 is het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed, de Kerstvloed 1717. Aanmelden en opgave via g.poort@biblionetgroningen.nl.