Jantje Schiphorst commissaris Seaports

DELFZIJL - Jantje Schiphorst is per 1 januari 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports.

Haar benoeming is in de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 december formeel vastgesteld. Met het recente vertrek van Marijke van Beek als commissaris was er een vacature ontstaan.

Het college van de gemeente Eemsmond heeft besloten Jantje Schiphorst voor te dragen. Jantje Schiphorst (51) is sinds december 2014 CFO van de NDC Mediagroep. Daarvoor werkte ze onder meer bij Friesland Campina en Shell. Ze is tevens commissaris van de Economic Board Groningen. Schiphorst (51) is zeer betrokken bij de sociaaleconomische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Ze kent Groningen Seaports en heeft bijzondere aandacht voor de verduurzaming, zoals aangegeven in de strategie. Ze is graag werkzaam cq. betrokken bij bedrijven met maatschappelijke waarde. Zij heeft voorts inzicht getoond in de advisering op de strategische doelen van de NV voor nu en in de toekomst. Ze heeft onder andere in Groningen aan deRijksuniversiteit gestudeerd.

De andere leden van Raad van Commissarissen Dertje Meijer, Herman Roose, Joop Atsma en Bert Bruggeman (voorzitter)..