Kroonborg 60 jaar geleden 7000e schip in Amsterdam

DELFZIJL - Voor de kustvaarder Kroonborg was de thuiskomt in de Amsterdamse haven op de dag voor Kerstmis 1957, thans exact zestig Jaar geleden, dubbel feestelijk.

De Delfzijlster coaster was de zevenduizendste die dat jaar in de haven van de hoofdstad arriveerde. Kapitein Adriaan Schaap en drie van zijn bemanningsleden werden naar de ambtswoning van burgemeester Gijs van Hall aan de Herengracht gebracht voor een feestelijke ontvangst. De Rotterdamse kapitein Kreeg van de burgemeester een fotoboek als herinnering aan deze gebeurtenis aangeboden. Nog nooit in de geschiedenis van de hoofdstedelijke haven kwamen in één jaar zevenduizend koopvaarders het IJ op. Een zeer verheugde havengemeenschap had daarom de 1025 ton metende Kroonborg van, zoals dit destijds nog heette, E. Wagenborg’s Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V. verwelkomd. Nauwelijks was de in 1954 gebouwde en toentertijd grootste Nederlandse kustvaarder, die met zaaghout uit de Zweedse haven Ljusne kwam, afgemeerd in de Minervahaven, toen voor de verraste bemanning het feest begon. Kapitein en officieren werden uitgenodigd voor een ontvangst door burgemeester Van Hall in diens ambtswoning. Havenmeester Montanus en de directeur van de Vereniging ‘De Amsterdamse Haven’ kwamen aan boord om de équipage van de Kroonborg geluk te wensen met het feit dat zij een voor de hoofdstad belangrijke mijlpaal had bereikt. Later op de dag sprak de trotse burgemeester Van Hall de dertigjarige kapitein Adriaan Schaap en zijn bemanning toe. „Het gaat hier in Amsterdam verschrikkelijk hard met de zeescheepvaart. In de drukste jaren van de Gouden Eeuw kwamen hier 3700 schepen binnen. In 1953 begon het getal, dat aan vele schommelingen onderhevig is geweest, de vijfduizend juist te overschrijden. Twee jaar later, eind 1955, boekten wij zesduizend schepen en thans, opnieuw twee jaar later, ontvangt Amsterdam het zevenduizendste schip in een jaar. Hieruit blijkt wel duidelijk dat onze haven zich gunstigontwikkelt,” aldus de burgemeester. „Ik vind het erg prettig dat het een Nederlands schip is dat wij thans feestelijk kunnen ontvangen. Dat het met hout geladen is, treft ons aangenaam, omdat de lading hout voor ons land het symbool is van een oud en traditioneel vervoer op onze haven.” Kapitein Schaap ontving van de burgemeester een destijds juist verschenen lijvig fotoboek met foto’s van de hoofdstad van de bekende cineast, schrijver, fotograaf, psycholoog en docent aan de Nederlandse Filmacademie Emiel van Moerkerken. De heer H.J. Brouwer, voorzitter van ‘De Amsterdamse Haven’ ( het huidige Amports), bood, naast een oorkonde, een gravure van het IJ aan, zoals dat er enkele honderden jaren geleden uitzag. Namens de ‘Stichting Zeemans Welvaren’ deelde mr. Mijksenaar kerstpakketten uit aan alle leden van de bemanning. „Ik ben zeeman en het spreken is mij verre en vreemd,” zei kapitein Schaap in zijn dankwoord voor de ontvangst. „Wij hadden eigenlijk gauw naar huis gewild om het kerstfeest te kunnen vieren. Maar we zijn graag een paar uurtjes langer aan boord gebleven, omdat we begrepen van hoe groot belang het getal 7000 voor de haven van Amsterdam is. Hoewel…,” ging hij met een ontwapenende openhartigheid verder, „getallen mij als Rotterdammer niet veel zeggen. Maar wij, Rotterdammers, zijn wel zó groot dat wij dit Amsterdam gunnen en er het landsbelang van in zien.” Gezagvoerder Schaap hoopte dan ook dat in 1958 het zevenduizendste schip al in september ontvangen zou kunnen worden. Na de ontvangst troffen autoriteiten uit scheepvaartkringen maatregelen om de bemanningsleden van de Kroonborg zo snel mogelijk naar hun woonplaatsen te brengen. Navraag bij het Havenbedrijf Amsterdam hoeveel schepen er anno 2017 worden verwacht, werd beantwoord met ‘5700’. Het aantal van zevenduizend van zestig jaar (!) geleden mag dus best fenomenaal worden genoemd.