Versterking huizen Opwierde door na pauze

APPINGEDAM - Woongroep Marenland, Centrum Veilig Wonen (CVW) en Aannemingsmaatschappij Friso gaan in het tweede kwartaal van 2018 door met het versterken en verduurzamen van de 64 woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam.

Dit hebben ze besloten na evaluatie en de uitvoering van de verbeterpunten. Vanwege het ongemak voor de bewoners maakt Woongroep Marenland daarnaast een financieel gebaar richting de betrokken bewoners. Woongroep Marenland kondigde medio september een bouwpauze aan, nadat zij en huurders ontevreden waren over de opgeleverde kwaliteit van de eerste acht woningen en het niet nakomen van gemaakte afspraken door de aannemer. CVW gaf de aannemer vervolgens de opdracht voor het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan.

Het verbeterplan richt zich op drie aspecten: het vergroten van de bewonerstevredenheid, het verbeteren van de opgeleverde kwaliteit en het verbeteren van de communicatie. Partijen kregen op basis van de inhoud van het verbeterplan vertrouwen in het proces en de kwaliteit van het eindproduct. Wel gaven zij aan eerst te willen zien dat de verbeteringen goed doorgevoerd moesten worden, voordat gestart zou worden met het vervolg.

De afgelopen weken is veelvuldig overleg geweest tussen betrokkenen en zijn de doorgevoerde verbeteringen in de praktijk waargenomen. Dit geeft Woongroep Marenland, de huurdersvereniging en CVW voldoende vertrouwen om te besluiten de opdracht voort te zetten. Ruim voor start van de vervolgwerkzaamheden worden bewoners opnieuw tijdens een keukentafelgesprek geïnformeerd over de specifieke werkzaamheden bij hen thuis. Ook wordt dan opnieuw besproken waar bewoners tijdens het versterken tijdelijk willen wonen.

Woongroep Marenland maakt vanwege het ongemak een financieel gebaar richting de direct gedupeerde huurders. Directeur Gerke Brouwer: „Voor onze bewoners vinden wij het uiterst vervelend dat het zo gegaan is. Dit heeft niemand van de betrokken partijen zo gewild en de bewoners zelf natuurlijk al helemaal niet. Zij zitten langere tijd in onzekerheid en een aantal bewoners zit voor langere tijd in een wisselwoning. Sommige bewoners moesten zelfs een keer extra verhuizen. Daarom willen wij de bewoners van de eerste drie blokken die al versterkt zijn, en de bewoners uit het vierde blok huizen die direct door onze bouwpauze gedupeerd zijn tegemoetkomen.”

Er wordt gekoerst op start van de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2018. CVW overlegt momenteel nog met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het gelijktijdig uitvoeren van twee bouwstromen in één wijk en de beschikbaarheid van wisselwoningen. Daarom is nog niet precies bekend wanneer weer gestart kan worden met de werkzaamheden.

Huurdersvereniging De Maren geeft aan achter de beslissing te staan om door te gaan met het versterken van deze woningen. De huurders van de acht woningen die al (bijna) verhuisd waren en waar de bouw destijds zou starten, zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. van Daarnaast zijn alle 64 huurders uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst in januari, waarbij de plannen en de concrete uitvoering met hen besproken wordt.