Rabobank Noord-Groningen start met de Clubkas Campagne

NOORD-GRONINGEN - Rabobank Noord-Groningen start met een nieuwe vorm van sponsoring: de Rabobank Clubkas Campagne.

De basisgedachte van de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van Rabobank Noord-Groningen inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven.

Leden van Rabobank Noord-Groningen mogen vijf stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Deze leden bepalen hoe het beschikbaar gestelde bedrag van 35.000 euro verdeeld wordt. Hun stemmen zijn dus geld waard. Het is dan ook in het belang van de vereniging of stichting om zoveel mogelijk stemmen te werven. De stemperiode duurt van 8 tot en met 22 februari. Leden worden in die periode op diverse manieren opgeroepen om te gaan stemmen.

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden, worden uitgenodigd zich in te schrijven voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne via de website van Rabobank Noord-Groningen: rabobank.nl/ng. Bij deze inschrijvingmoeten ze een maatschappelijk bestedingsdoel opgeven.

Tijdens een finaleavond in maart, wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt.